BESTELLEN

Bij afhaling brengt u steeds het voorschrift mee evenals uw SIS-kaart!

Privacy
De gegevens die u inbrengt zijn strikt vertrouwelijk; uw privacy is volledig gewaarborgd.
De persoonlijke informatie die wij ontvangen, zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden, noch aan derden worden overgemaakt.

Back to Top